Rekrutacja

 • 6 letnie niestacjonarne studia teologiczno – katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym
 • 2 letnie niestacjonarne podyplomowe studia teologiczno – katechetyczne
 • 2 letnie niestacjonarne studium teologii dla świeckich
 • roczne studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zajęcia odbywają się w piątki (w zależności od potrzeb w godz. 16.00 -17.30) i soboty (w godz. 9.00-16.30)

Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:

 • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich etapach edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, średnie z wyłączeniem szkół specjalnych)
 • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach (studium teologii)

Ukończenie studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. umożliwia:

 • przygotowanie intelektualno-duchowe i nabycie kwalifikacji do wykonywania posługi w parafii.

Ukończenie studium Życia Rodzinnego umożliwia:

 • metodyczne przygotowanie do wspierania rodzin w realizacji ich powołania
 • przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa
 • przygotowanie do posługi w kursach przedmałżeńskich
 • podjęcie pracy w charakterze doradcy rodzinnego w katolickich poradniach

UWAGA: Student studiów magisterskich PWTW może ubiegać się o pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów; 4) zapomogi.

Dokumenty na studia teologiczno-katechetyczne zróżnicowanych stopni można składać w sekretariacie Studium Teologii w Białymstoku (15-077 Białystok, ul. Warszawska 50 – wejście od wewnętrznego dziedzińca sąsiadującego z Seminarium).

Dokumenty na studium formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy można składać zarówno w sekretariacie Studium Teologii jak też bezpośrednio kontaktując się z ks. Łukaszem Żukiem – osobą odpowiedzialną za formację szafarzy nadzwyczajnych w Archidiecezji Białostockiej (tel. 694.425.552) – ankieta do pobrania i wypełnienia. Dokumenty na Studium Życia Rodzinnego można składać zarówno w sekretariacie Studium Teologii jak też bezpośrednio kontaktując się z ks. Łukaszem Kisielewskim odpowiedzialnym za Studium Życia Rodzinnego w Archidiecezji Białostockiej (olukaszkisiel@gmail.com). Od września możliwość rekrutacji na stronie www.rodzinabialystok.pl

Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w zależności od charakteru studiów w trakcie trwania rekrutacji do dnia 30 września 2020 roku (włącznie).

Kandydaci na STUDIA MAGISTERSKIE są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
– podanie,
– ankieta (pobierz),
– życiorys,
– świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero),
– opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
– trzy zdjęcia,
– ksero dokumentu tożsamości,
– zaświadczenie lekarskie,
– opłata wpisowa: 85 zł.

Konto do wpłaty:
Bank Millenium, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok
Numer konta: 77 1160 2202 0000 0000 4861 6109

Tytuł przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Koszt semestru – 1000 zł

Kandydaci na STUDIA PODYPLOMOWE są zobowiązani do  dostarczenia wydrukowanych dokumentów do sekretariatu Studium Teologii w Białymstoku PWTW (termin ostateczny to data rozmowy rekrutacyjnej).

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne odbędzie się 3 października 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Studium Teologii w Białymstoku PWTW, przy ul. Warszawskiej 50.

Wymagane dokumenty:

⦁ Podanie
⦁ Wydrukowany kwestionariusz osobowy (pobierz)
⦁ Życiorys (własnoręcznie podpisany)
⦁ Odpis i kopia dyplomu
⦁ Opinia proboszcza / skierowanie władz zakonnych
⦁ 2 zdjęcia (podpisane)
⦁ Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Kandydaci na STUDIUM TEOLOGII DLA ŚWIECKICH są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie
 • zdjęcie
 • ankieta (pobierz)
 • ksero dokumentu tożsamości

Koszt semestru – 200 zł. Opłata wpisowa – 50 zł.

Konto do wpłaty:
Bank Millenium, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok
Numer konta: 77 1160 2202 0000 0000 4861 6109

Tytuł przelewu:
W tytule przelewu należy wpisać: OPŁATA WPISOWA oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Stypendia

Studenci mogą uzyskać pomoc materialną i stypendium (zobacz aktualnie dostępne)

____________________________________________________________________

Kontakt: Studium Teologii w Białymstoku, ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok

Sekretariat: tel. 600.318.851; email: teologia@archibial.pl